Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas provozovateli eshopu KKsport.cz - Zbyňku Krupicovi, se sídlem Fišova 34, 602 00 Brno, IČ: 46663398 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu nebo dopisem na kontaktní adresu: K+K Sport, Štefánikova 13, 602 00 Brno.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a třetí straně jsou poskytovány pouze údaje nutné ke splnění jejich účelu (např. dopravci je třeba poskytnout jméno, adresu a telefon za účelem doručení objednávky z eshopu).

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

V Brně 16. dubna 2018

Jak se vám líbí tento sortiment značky HANNAH?
Děkujeme za vaše hodnocení!